Biblický príbeh o raji

Autor: Slavomír Flimmel | 11.3.2012 o 23:41 | (upravené 19.3.2012 o 18:21) Karma článku: 4,59 | Prečítané:  748x

Pred dvoma rokmi som písal priateľovi I.G.: "Zdalo sa ti odo mňa arogantné hovoriť o ľuďoch ako o cvičených zvieratách. Ale ja nepovažujem zvieratá za niečo úplne odlišné od ľudí. Vraj majú podľa Starého zákona rovnakú dušu = krv ako človek. Niektoré náboženstvá vyzdvihujú zvieratá dokonca nad ľudí. Mne sa napríklad páčia obidve nasledovné vyjadrenia vzťahu medzi zvieraťom, človekom a Bohom: 1. Človek je cesta od zvieraťa k Bohu. 2. Boh je cesta od zvieraťa k človeku.

Túto cestu absolvujeme každý sám - od jednej jedinej bunky, cez detské „zvieratko“ po dospelého slobodného jedinca. Podobnú cestu vykonalo aj ľudstvo ako také. Symbolicky o tom píše Biblia v knihe Genesis:

2:16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ ... 2:25 A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. ... 3:4 - Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, 3:5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ - 3:6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. 3:7 I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. ... 3:9 I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ 3:10 On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl.“ 3:11 Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!“ ... 3:16 Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“ 3:17 A Adamovi povedal: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: »Nesmieš z neho jesť!«, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. 3:18 Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. 3:19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“ ... 3:21 Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. 3:22 Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky!“ 3:23 A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý.“

Obíďme fakt, že Boh nesplnil hrozbu (2:17). Adam s Evou neumreli hneď v deň jedenia zakázaného ovocia. Had mal pravdu – Adam s Evou sa stali akoby jednými z bohov (3:5, 3:22). Mohol sa Adam nazývať človekom predtým, keď nerozlišoval dobro a zlo?

Ľudia sa líšia od zvierat piatimi podstatnými rozdielmi:
1. rozlišujú dobro a zlo (2:17, 3:22),
2. uvedomujú si svoju smrteľnosť (3:23-24) – zvieratá sú „nesmrteľné“, keďže si neuvedomujú svoju smrteľnosť, výstižné meno pre človeka je „smrteľník“,
3. obliekajú sa (2:25, 3:7,10-11,21) - majú morálku v otázkach sexu,
4. muž ťažko pracuje (3:17-19) – vtáci neorú, nesejú...,
5. žena ťažko rodí (3:16) – náš mozog, a teda aj hlava, sú väčšie, než u zvierat.

Starozákonný raj bol z tohto pohľadu stav našich predkov v predľudskej dobe."


Dnes pridám k listu niekoľko poznámok:

Na hodinách marxizmu nás učili, že pojem "práca" vo filozofii (nie vo fyzikálnom alebo právnickom zmysle) súvisí len s uvedomelou činnosťou človeka. Podľa tejto definície nie je prácou hoci aj namáhavá činnosť, ktorú človek prikáže robiť nerozmýšľajúcim tvorom. Napríklad ťahanie voza koňom nie je práca. Škoda, že sa už nepamätám, či marxisti považovali ťahanie voza človekom (napríklad otrokom) za prácu. Podľa tejto definície by nemohla byť prácou ani činnosť fabrických robotníkov, paradoxne podľa Marxa „najuvedomelejších“ ľudí, ktorí mali vyslobodiť svet. Ich úlohu z veľkej časti prevzali automatické stroje. A stroje nemôžu byť uvedomelé.

Čím je činnosť človeka viac uvedomelá, tým je činnosť viac prácou. Čím je činnosť zvieraťa viac rozumná, tým je zviera viac človekom. Vyhnanie z raja teda nesúviselo z fyzickou stránkou práce, ale naopak – s „duševnou“. Človek sa od iných zvierat líši práve tým, že sa mu nechce fyzicky pracovať, naháňať sa celé dni po lese za potravou. Radšej niečo vymyslí, aby s menšou námahou dosiahol ten istý efekt, napríklad postaví ohradu a skrotí dobytok. Pri pasení zvierat potom môže vymýšľať básničky a skladať hudbu. Alebo rozmýšľať nad matematikou a snívať o lete na Mesiac.

Mnohí fyzicky pracujúci s Marxom možno nesúhlasia. Často som počul od robotníkov, že vedci a učitelia vlastne nepracujú, ale žijú len z robotníckych mozoľov. Nechajme ich tak, ťažko ich presvedčíme o opaku. Človek sa stal človekom vďaka svojej lenivosti a nechuti fyzicky pracovať. Tí, čo nevedia alebo nechcú rozmýšľať a radšej pracujú fyzicky, sú vlastne stále v zvieracom raji.

Veriaci v nesmrteľnosť ľudskej duše ostali z tohoto pohľadu svojim poznaním tiež na úrovni zvieraťa z raja, ktoré je nesmrteľné (tým, že si neuvedomuje svoju smrteľnosť). Našťastie takých kresťanov je podstatne menej, ako sa na prvý pohľad zdá. Takmer nepoznám veriaceho, ktorý by sa nebál fyzickej smrti a úplne sa spoliehal na svoju nesmrteľnosť. Keď sa raz za čas medzi miliardou katolíkov taký nájde (naposledy napr. Maximilián Kolbe), všetkým veriacim sa to zdá také výnimočné, že ho povýšia na svätého.

Poďme ešte k Novému zákonu. Čo hlásal učiteľ Ježiš pred dvetisíc rokmi? Najskôr odrádzal ľudí od práce a prehováral ich na život potulných žobrákov:

„Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“ (Matúš 4:18-22)


Keď bolo treba jesť, nebolo treba práce – pomohol aj zázrak (to by sa mal Fico naučiť!):

„A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“ On povedal: „Prineste mi ich sem!“ Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí.“ (Matúš 14:15-21)

Niekedy na učeníkov prišli pochybnosti, ale Ježiš ich utešoval:

„Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Matúš 19:27-29)

Ježiš prvým kresťanom dával za vzor zvieratá - majú žiť bez práce ako oni:

„A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany: Nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky! A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení!“ (Lukáš 12:22-29)


Po smrti Ježiša jeho nasledovníci čakali, že každú chvíľu príde koniec nespravodlivého zlého sveta, kde treba pracovať (= rozmýšľať) a ľudia sú smrteľní. Ježiš im skorý príchod raja sľúbil:

„Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.“ (Lukáš 21:32)

Prví kresťania v očakávaní príchodu raja na Zemi predávali domy, polia a všetok majetok a utŕžené peniaze odovzdávali apoštolom. Bohužiaľ netušili, že sa konca sveta a prisľúbeného raja nedožijú. Keby vedeli, že príde až v roku 2012 - aj to nie v Palestíne, ale na Slovensku - asi by konali inak.

Nakoniec ešte etymologické okienko:
“Raj“ je slovo predkresťanské, pôvod je dosť neistý. Jazykovedci ho spájajú so staroindickým slovom „rai“ (=majetok, bohatstvo), príbuzné je aj latinské „res“ (=vec). Iní vedci ho spájajú so slovanským slovom „roj“ (=vodný prúd, s druhotným významom sídlo mŕtvych - Praslovania verili, že svet mŕtvych je pod vodou.
„Eden“ – nemecké a anglické slovo, ktoré vzniklo z hebrejského „ēdhen“ (=blaženosť, rozkoš).
„Rajská záhrada“ - hebrejsky „gan éden mikkedem“, grécky „paradeisos“, perzsky „parades“.

V slovách sa skrýva múdrosť, niekedy možno aj nechcene. Raj súvisí s majetkom. Tým, čo vám sľubujú raj bez práce, ide zvyčajne práve o váš majetok. J.S.Lec hovorieval: "Politikom ide o vaše šťastie. Nedajte si ho vziať!"

Za Husáka bola záhradka pre mnohých ľudí jediný súkromný majetok a slobodný raj v socialistickom pekle. Predvídavo som si minulý rok jednu malú záhradku kúpil.

––––––––––––––––

Zdroje:
1. Sväté písmo, rímsko-katolícky preklad
http://dkc.kbs.sk/
2. PhDr.Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, 2007
3. http://sk.wikipedia.org/wiki/Rajsk%C3%A1_z%C3%A1hrada
4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada_Eden
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_of_Eden

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?