Stručná bilancia života učiteľa

Autor: Slavomír Flimmel | 15.11.2014 o 12:22 | Karma článku: 6,05 | Prečítané:  2000x

Včera som sa rozlúčil so svojimi poslednými študentmi. Keď niečo končí, patrí sa bilancovať. Tu je 26 rokov môjho života stredoškolského učiteľa koncentrovaných v niekoľkých vetách prejavov na stužkových slávnostiach.

1995

Vážení hostia, milé študentky,

skôr, ako pozdvihneme poháre k prípitku, dovoľte, aby som vyslovil niekoľko myšlienok a prianí.

Ľudský život možno prirovnať k ceste. Cesta býva priama i kľukatá, rovná a niekedy plná prekážok. Niekedy sa človek ocitne na križovatke a musí rozhodnúť, ktorým smerom sa bude uberať.

Dnešná stužková slávnosť je symbolickou bodkou za vašim detstvom. Doteraz vás po ceste životom viedli rodičia, odteraz čoraz častejšie budete o sebe rozhodovať samé.

Stojí pred vami jedna veľmi dôležitá križovatka, na ktorej budete rozhodovať o svojom budúcom povolaní. Taktiež onedlho si budete vyberať svojho životného partnera. Sú to vážne rozhodnutia, ktoré ovplyvnia celý váš život. Prajem vám, aby ste mali v oboch prípadoch šťastnú ruku.

Milé študentky, dovoľte, aby som vám na vašu životnú cestu odporučil krédo Milana Rastislava Štefánika. Znie: „VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ.“

Prajem vám, aby ste vedeli rozpoznať idey a ľudí hodných vašej viery.

Prajem vám, aby ste každá našla vieru v seba samú, pretože len tak dokážete dosiahnuť to, po čom túžite.

Prajem vám, aby ste našli vieru v druhých ľudí, lebo len tak nájdete lásku.

Prajem vám, aby vás na ceste životom postretlo veľa lásky a tiež, aby ste ju samé dokázali rozdávať druhým. Pretože bez lásky nenájdete šťastie.

Láska však nie je len cit - láska je predovšetkým skutok, práca. Práca na sebe a práca pre druhých. Práca je podmienkou slušného živobytia, práca je náplňou a zmyslom ľudského života.

A keďže v najbližšie mesiace bude vašou hlavnou prácou štúdium, prajem vám v ňom veľa šťastia a úspechov.

Pripíjam na vaše úspešné zdolanie maturitných skúšok a tým aj na úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia!

1999

Vážení prítomní, milí študenti,

americký básnik Gregory Corso raz napísal:

"BYŤ MLADÝ ZNAMENÁ MAŤ NEUSTÁLE NEJAKÝ CIEĽ A NEPOZNAŤ HRANICE.

DOZRIEŤ ZNAMENÁ SPOZNAŤ HRANICE A STRATIŤ CIEĽ."

Vy ste mladí - a k mladosti patrí snívanie o krásnych cieľoch.

Najmenej tri hlavné ciele má azda každý z vás:

1. úspešne absolvovať štúdium, a to nielen gymnaziálne, ale aj vysokoškolské,

2. nájsť si prácu, ktorá by vás uspokojovala a mohla byť zmyslom vášho života,

3. stretnúť dobrého partnera, s ktorým by ste mohli založiť šťastnú rodinu.

Prajem vám, aby sa vám tieto a všetky ďalšie túžby a sny splnili.

Prajem vám, aby pre vás nebola neprekonateľnou hranicou maturitná skúška, ani prijímacie pohovory na vysokú školu.

Pripíjam na vašu šťastnú budúcnosť!

2003

Vážení prítomní, milí študenti,

pred chvíľou sme si spoločne zaspievali starú stredovekú študentskú hymnu Gaudeamus igitur. Dovolím si odcitovať preklad prvej slohy:

„LEN SA RADUJME, KÝM SME EŠTE MLADÍ!

PO PRÍJEMNEJ MLADOSTI, PO MRZUTEJ STAROBE,

ZEM NÁS PRIJME NAVŽDY.“

Život sa naozaj niekedy zdá krátky ako týchto pár veršov. A málo je takých vzácnych okamihov, ako je dnešný deň.

Stužková slávnosť pre nás starších je príležitosť na krásne spomínanie.

Stužková slávnosť pre vás mladých je symbolický krok do sveta dospelých.

Isto túžite po dospelosti aj preto, že máte už dosť našich a rodičovských príkazov a zákazov.

Lenže mýlite sa, ak si myslíte, že dospelým je ten, čo si robí všetko po svojom.

Naozaj dospelým je až ten človek, ktorý síce môže konať čo chce, ale robí len to, čo je správne a potrebné.

Dospelý človek musí vedieť ovládať svoje zlé sebecké túžby, musí vedieť byť zodpovedným voči sebe, svojim deťom a voči svojim rodičom.

Paradox je v tom, že všetky neobľúbené príkazy si budete musieť dávať sami a onedlho ich budete dávať svojim deťom.

Nečudujte sa svojim rodičom, že niekedy so strachom očakávajú kam povedú vaše prvé kroky v slobode dospelosti. Nie je ľahké nájsť tú správnu cestu životom.

Čakajú vás dôležité rozhodnutia - akú vysokú školu a povolanie si vybrať, s kým a kde založiť vlastnú rodinu. Prajem vám, aby ste si vybrali správne.

Život je krátky, vzácna je každá chvíľa. Preto ho nechcem míňať zbytočne dlhým poučovaním. Aj keď mi robí dobre, že ma - výnimočne - počúvate.

Vážení prítomní, pozdvihnime poháre s vínom na oslavu mladosti a života!

Pripime našim - už dospelým - deťom a študentom na ich úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a šťastný štart do života!

2007

Vážení prítomní, milí študenti,

niekoľko mesiacov sa zaoberám štúdiom pojmu „totožnosť“ v matematike. Svojich blízkych už možno otravujem, keď vidím totožnosť takmer vo všetkom okolo seba.

Ako môže pojem „totožnosť“ súvisieť s vami - nádejnými maturantmi?

Veľa mladých ľudí má ako svoje životné krédo slová: „SOM AKÝ SOM“. Čo tým chcú povedať nám dospelým? Doslovne vzaté - je to nič nehovoriaca tautológia. Veď nikto nemôže byť v danom okamihu iný akým je.

Na druhej strane - prečo sa takto predstavil Boh Mojžišovi? „SOM AKÝ SOM“ je obvyklý preklad biblického „JEHOVAH“. Presnejší preklad tohto mena však znie: „STÁVAM SA ČÍM SA STÁVAM“. Podstata problému je teda možno v otázke, čím sa naša mládež chce alebo nechce stať.

Nepáči sa mi výklad, že mládež slovami „SOM AKÝ SOM“ odmieta svet dospelých s jeho povinnosťami a požiadavkami študovať, pracovať, správať sa zodpovedne a slušne.

Chcem veriť, že vaše „SOM AKÝ SOM“ odmieta len to zlé vo svete dospelých. Dúfam, že tým odmietate našu pretvárku a vyjadrujete svoju túžbu po pravde. Nechcete svet dospelých, kde pravda a dobro zvyčajne prehráva a je na smiech. Ak je to tak, potom vám prajem, aby ste čo najdlhšie ostali takí, akí ste. Prajem vám, aby ste pomohli zmeniť náš svet k lepšiemu, aby dobro nevíťazilo len v detských rozprávkach.

Vážení prítomní, pozdvihnime poháre na oslavu mladosti a života!

Pripime na zdravie a šťastnú budúcnosť týchto mladých ľudí!

2009

Vážení prítomní, milí študenti!

Posledné týždne som veľa hodín strávil nad starými knihami zaoberajúc sa problémom ľudskej slobody. Inšpirovala ma k tomu internetová diskusia o Spinozovom výroku: „SLOBODA JE POZNANÁ NUTNOSŤ“. Ako chápať tento paradox: sloboda je nutnosť?

Výrok hovorí o vnútornej slobode jednotlivca. A čo je najdôležitejšie: vyžaduje odlíšenie slobody pociťovanej od slobody skutočnej, uvedomelej, znalej. Ak by sme za slobodného považovali toho, kto sa sám cíti slobodným, najslobodnejšími ste boli ako kojenci. Veď ste robili len to, čo sa vám chcelo: papali a spinkali. Vôbec ste si neuvedomovali, akí ste závislí od rodičov a neslobodní.

Ako ste rástli, nachádzali ste stále viac nových potrieb a túžob, ale spoznávali ste aj obmedzenia určené dospelými, najmä rodičmi. V puberte bola vaša túžba po slobode najsilnejšia a obmedzenia ste pociťovali najtragickejšie.

Váš boj o svoju vonkajšiu slobodu s dospelými pomaly končí. Už ste sami dospelí. Len majte na pamäti, že skutočne slobodným nie je ten, čo nehľadí na nikoho a robí si, čo chce. Naozaj dospelými a slobodnými budete až keď spoznáte, čo je správne a uznáte nutnosť robiť to, čo je dobré nielen pre vás, ale najmä pre ostatných ľudí.

Pri svojich skúmaniach som narazil na latinské slovo LIBER, ktoré prebrali skoro všetky európske národy s významom sloboda.

Liber znamenalo pôvodne pomenovanie lyka stromov, ktoré symbolizovalo život a rast.

Liber bol tiež starorímsky boh plodnosti a života, ktorého každoročné oslavy boli oslavami jarného znovuožívania prírody. Zaujímavé je, že pri tejto príležitosti boli chlapci prvý krát obliekaní do bielych tóg, ktoré symbolizovali ich dospelosť a získanú slobodu rímskeho občana. Vašu stužkovú slávnosť možno považovať za pokračovanie týchto starodávnych tradícií.

A nakoniec slovo liber bolo pomenovanie knihy, ktorá sa pôvodne aj vyrábala z lyka. Kniha však znamená predovšetkým vzdelanie, teda to, čo vytvorilo zo zvieraťa človeka a čo robí zo sebeckého a závislého dieťaťa dospelého a slobodného tvora.

Sloboda je naozaj poznaná nutnosť - s dôrazom na slovo „poznaná“.

Vážení prítomní, rímsky boh Liber bol aj bohom vínnej révy. Pozdvihnime teda poháre vína na oslavu mladosti, života a slobody!

Pripime na šťastnú budúcnosť týchto mladých a krásnych ľudí!

2014

Vážení prítomní, milí študenti,

zúčastnil som sa už na viac než 60 stužkových, ale dnešná slávnosť je pre mňa výnimočná. Pred štyrmi mesiacmi som bol prepustený z púchovského gymnázia, na ktorom som prežil celý svoj život. Pravdepodobne je to moja posledná stužková, preto si dovolím byť trochu osobný.

V týchto dňoch si pripomíname 25. výročie protikomunistickej nežnej revolúcie, ktorá pre mňa znamenala najkrajší zážitok môjho života. Bol som vtedy len o málo starší, než vy, plný krásnych ideálov.

Veril som krédu T.G.Masaryka, že „PRAVDA VÍŤAZÍ“. Myslel som si, že pre pravdu stačí len vybojovať slobodu prejavu a lož ju nemôže poraziť. Veril som, krédu V.Havla, že „PRAVDA A LÁSKA ZVÍŤAZÍ NA LŽOU A NENÁVISŤOU“. Myslel som si, že k ich víťazstvu netreba krvavú revolúciu, len obyčajné slobodné voľby. Vtedy som asi nechcel vidieť, že v ľudskej histórii pravda a láska málokedy zvíťazila, ale naopak bola prenasledovaná a vysmievaná.

Dnes viem, že aj v slobodných a demokratických voľbách často pravda nevie poraziť klamstvo. Dnes viem, že nielen v politike, ale aj v medziľudských vzťahoch, to má pravda ťažké a dobro býva zvyčajne potrestané. Vyhráva lož, pretvárka a zlý úmysel.

Moja obľúbená skupina Mňága a Žďorp už pred 30 rokmi spievala: “PRAVDA NEUSTÁLE VÍŤAZÍ A KLAMÁRI UŽ DÁVNO VYHRALI...“ Takýto smutný pocit mám dnes, keď sledujem slovenskú politiku, alebo keď hodnotím svoj osobný život. Napriek tomu by som na ňom nič nemenil.

Celý život hľadám pravdu a snažím sa ju rozširovať medzi ľudí, aby ich oslobodila a urobila lepšími. Som vďačný Novembru ´89, že som mohol 25 rokov žiť ako slobodný človek, ktorý sa nemusí báť, že ho za jeho názory zabijú alebo uväznia. Som vďačný, že som mohol učiť 26 rokov na gymnáziu a zasievať zrnká túžby po pravde a slobode do myslí a sŕdc stoviek študentov.

Neverím vo večný život človeka, ale verím, že okrem digitálnej stopy na internete, ostane po mne aj nejaká stopa v mojich deťoch a žiakoch. 

Milí študenti, neviem, či ja – stredoškolský učiteľ, ktorý ani nemôže vykonávať svoju prácu – som pre vás autoritou vhodnou nasledovania. Viem však, že práca s vami dávala môjmu životu zmysel, šťastie a radosť. Už teraz mi býva za vami smutno. Dúfam, že sme a ostaneme priateľmi a nevidíme sa dnes posledný krát.

Milí študenti, v prírode staré zomiera, aby mladé mohlo žiť a rásť. Vaša stužková pre mňa znamená koniec práce, ktorú som mal rád. Pre vás je to však symbolický začiatok krásneho nového života.

Prajem vám v ňom veľa šťastia. Prajem vám v ňom veľa slobody, pravdy a lásky. Tieto hodnoty nevymieňajte za majetok alebo peniaze. Neslúžte zlu. Pomáhajte dobru. Žite čestne. Čestne bez úvodzoviek, nie, ako to máte vo svojom motte. Dúfam, že to nemyslíte vážne, že je to len pokus o vtip.

Prajem vám krásnu stužkovú slávnosť a šťastný štart do života dospelých!

https://www.youtube.com/watch?v=ZKoQV0uyp6A

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?